Děkujeme za Váš dar!

Prosím, převeďte uvedenou částku na bankovní účet:

  OBNOVA DOMŮ PO ZEMĚTŘESENÍ VÝSTAVBA ŠKOL
bankovní účet

449 449 449  / 0600

756 756 756  / 0600

variabilní symbol

4444

4444

Jakmile uvidíme Vaši platbu na účtě, darovací certifikát Vám odešleme.